کد خبر: ۱۷۴۹۵۰
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۳
افزایش حقوق ،پرداخت وام قرض الحسنه و دارای مهلت تنفسی ویژه و...می تواند التیامی به مشکلات معیشتی جامعه کارگری باشد.
عصر خبر؛ عليرضا فتحي*-کارگریعنی سازنده کشور،یعنی سرمایه انسانی،موتورمحرک شرکتهاو سازمانهای تولیدی.

کارگر نقش بسزایی درتوسعه کشور دارد.بایدقدردان زحمات آنهابود و دستهای پینه بسته شان را بوسید.کارگر کالبد یک کشوراست ومهم است نگاه حاکمیت به آنهامضاعف باشد.

همین امروزفکری برای حل مشکل معیشت کارگران کنیم

چون آسیب پذیرترین قشرجامعه هستند و اولین کسانی که بر اثرتورم وتحریم بیشترین فشارو آسیب راتحمل می کنند،اگرکارگرتنها باشد،یعنی جامعه دچارتنگی نفس می شود یعنی ضربه به چرخه تولیدوکوچک شدن سفره کارگر.  

افزایش حقوق کارگران،پرداخت وام قرض الحسنه و دارای مهلت تنفسی ویژه و...می تواندالتیامی به مشکلات معیشتی جامعه کارگری باشد.

محقق کردن مطالبات آسان است اما اگر مسئولان عزم راسخ رادربرنامه خود داشته باشند.

اگرساعتی رادرکنار سختی وگرفتاریهای کارگران اختصاص دهندو دردهای آنهارالمس کنندخواسته هابرآورده می شود.اگربرنامه ای درجهت حل مشکل معیشت کارگران هست آنرا نبایدبه فردا موکول کردو برای بازنگری دستمزدهمین امروزجلسه برگزار شود.

اگربرنامه هابرپایه دستمزدتنهایک مرتبه درسال تعیین شود،فقر،اضطراب،افسردگی ومشکلات
افزایش وسفره کارگران هم کوچکترو هم خالی ترخواهدشد.

* عضو هیات مدیره کانون هماهنگي شوراهای اسلامی کار استان تهران
نام:
ایمیل:
* نظر:
+ عکس و فیلم
پربیننده ترین
پربحث ترین
Histats.com START (hidden counter) Histats.com END