کد خبر: ۱۷۸۰۵۷
تاریخ انتشار: ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۴
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تمهیدات لازم درخصوص آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازارکار، باز‌آموزی و تجدید مهارت کارگران ساختمانی بر اساس شیوه‌نامه اجرایی طرح آموزش کارگران صنعت ساختمان را فراهم و اجرا کرده و پس از آموزش مهارت‌های مورد نیاز نسبت به صدور کارت مهارت فنی برای آموزش ‌دیدگان طرح مذکور اقدام می کند.
به منظور شفاف سازی مقررات، تسهیل در ارائه خدمات و ارتقاء امور، ایجاد وحدت رویه و همچنین بازنگری در ضوابط مربوطه، تنقیح و تلخیص و تجمیع بخشنامه ها در حوزه بیمه کارگران ساختمانی انجام شد.

به گزارش عصر خبر، در بخشنامه صادر شده از سوی دکتر مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که به تمامی واحدهایی اجرایی این سازمان ابلاغ شده موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است:
تعاریف
- کارگر ساختمانی:  فردی که به نحوی از انحا در رابطه با ایجاد، توسعه، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و تخریب ساختمان به طور مستقیم اشتغال دارد و مشمول مقررات خاص از نظر بیمه و بازنشستگی نیست.
‏‏- کارت مهارت فنی: گواهی‌نامه حاوی اطلاعات راجع به مشخصات هویتی، سطح مهارت و تاریخ صدور، مدت اعتبار و تمدید آن که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای کارگران ساختمانی صادر می‌شود.
‏- نرخ مبنای کسر حق‌بیمه (سهم بیمه شده) کارگران ساختمانی مشمول:  معادل 7درصد دستمزد ماهانه‌ای است که طبق ماده (35) قانون تامین‌اجتماعی تعیین و همه ماهه از سوی بیمه شده به این سازمان پرداخت می شود.
- دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی:
‏‏   ‏- با توجه به عدم تعیین دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی از ابتدای اجرای قانون لغایت سال 1392، در تمامی سطوح اعم از استاد کار و کارگر ساده و...، ملاک محاسبه حق بیمه متعلقه حداقل دستمزد سنواتی است.
‏‏   ‏- طبق مصوبه هیات‌ مدیره سازمان تامین اجتماعی ، از تاریخ 1‏‏‏/1‏‏‏/1393دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی در سه سطح به شرح زیر تعیین شده است:
‏‏‏‏‏‏‏- کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار) 4‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد ماهیانه.
‏‏‏- کارگر درجه دو (نیمه ماهر، کمک استادکار) 3‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1‌ برابر حداقل دستمزد ماهیانه.
‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- کارگر درجه سه (کارگر عمومی) 2‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد ماهیانه.
کارگران ساختمانی مشمول و غیرمشمول قوانین بیمه‌ اجتماعی کارگران ساختمانی

‏‏کارگر ساختمانی (بیمه شده) مشمول: 
   الف) کارگران ساختمانی مشمول قانون سال 1352
کلیه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد، توسعه ساختمان و یا تجدید بنا و تخریب مربوط به آن صرف نظر از اخذ کارت مهارت فنی و تطبیق عنوان شغلی مربوطه با فهرست شانزده گانه مشاغل کارگران ساختمانی که از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اعلام گردیده است، تا زمان نامنویسی و بیمه پردازی بر اساس قانون مصوب سال 1386، مشمول قانون فوق الذکر خواهند بود.

   ب) کارگران ساختمانی مشمول قانون سال 1386
کارگر شاغل در کارهای ساختمانی که دارای کارت مهارت فنی معتبر بوده و دارای عنوان شغلی منطبق با فهرست شانزده-گانه مشاغل کارگران ساختمانی اعلام شده از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور باشد، پس از نام‌نویسی و اخذ شماره اختصاصی (بیمه شده) با پرداخت حق‌بیمه مقرر مشمول قانون مذکور قرار می‌گیرد.
توجه: کارگران شاغل در کارهای ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن از طریق قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، از حیث خدمات (حوادث ناشی از کار) کماکان مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 و اصلاحات بعدی آن هستند و درصورت احراز شرایط از مزایای قانون یاد شده برخوردار خواهند بود.

کارگران شاغل در کارهای ساختمانی غیر مشمول قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی: 
کارگران شاغل در کارهای ساختمانی در موارد زیر از شمول این قانون خارج و کماکان تابع قانون تامین‌اجتماعی مصوب سال 1352 و اصلاحات بعدی آن هستند:
   الف‏‏‏- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، موسسات عمومی غیردولتی،‏‏‏‏ شهرداری‌ها، بانک‌ها، موسسات عام‌المنفعه، کارخانجات دارای پروانه بهره‌برداری اعم از اینکه انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند یا رأساً انجام دهند.
   ب‏‏‏- آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آن‌ها از طریق انعقاد پیمان (قرارداد) به پیمانکار واگذار می‌شود حق‌بیمه کارگران پیمانکار براساس ماده (38) قانون تامین‌اجتماعی وصول خواهد شد.
   توجه: با توجه به قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌‌ اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 16‏/9‏/93 مجلس شورای اسلامی، کلیه کارگاه‌های فوق‌الذکر مشمول قانون اخیرالذکر بوده و در زمان اخذ پروانه ساختمانی، مراجع صدور پروانه موظف به معرفی آنان به سازمان جهت پرداخت حق‌ بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی و اخذ گواهی مربوطه هستند.

نحوه شناسایی، نام‌نویسی، فرآیند بررسی و احراز اشتغال کارگران ساختمانی

- کلیه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی بمنظور بهره‌مندی از تعهدات قانون بیمه‌ ‌اجتماعی کارگران ساختمانی و شناسایی کارگران واقعی ساختمانی (اعم از جدید و نام‌نویسی شده قبلی)، در ابتدا می‌بایست نسبت به ثبت ‌نام و تکمیل اطلاعات مورد درخواست در سامانه رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.
- اطلاعات افراد ثبت ‌نام شده در سامانه مذکور( شاغل در کارهای ساختمانی) با بکارگیری سایر پایگاه‌های اطلاعاتی موجود در بانک داده سامانه موصوف اعتبار سنجی شده و پس از انجام مراحل کنترلی جهت بهره‌برداری در دسترس کاربران واحدهای اجرایی سازمان تامین‌اجتماعی قرار می‌گیرد.
- سامانه بگونه‌ای طراحی شده که صرفاً فهرست آن دسته از کارگران شاغل در کارهای ساختمانی را که درخواست آنان مورد تایید قرار گرفته است را در اختیار کاربران واحدهای اجرایی قرار می‌دهد. مع‌الوصف، کاربران موصوف می‌توانند با ورود به سامانه یادشده و با انتخاب گزینه‌های "نام خدمت"‏ (بیمه کارگران ساختمانی)، "وضعیت حساب"، به فهرست اطلاعات مورد نظر دسترسی داشته باشند.
‏‏‏- مسئولین نامنویسی و حساب‌های انفرادی واحدهای اجرایی می‌بایست با ورود به سامانه مذکور، نسبت به احصای فهرست اطلاعات کارگران شاغل در کارهای ساختمانی که در محدوده جغرافیایی شعبه مربوطه ثبت نام و اشتغال آنان در صنعت ساختمان وفق جدول شانزده گانه مشاغل کارگران ساختمانی مورد تایید قرار گرفته‌ است، با رعایت سایر مقررات و ضوابط جاری اقدام کنند.
‏‏‏‏‏- کارگران ساختمانی که اعتبار کارت مهارت فنی آنان در شرف پایان بوده (کمتر از دو ماه اعتبار داشته) و تمایل به تداوم رابطه بیمه‌پردازی دارند، می‌بایست نسبت به تمدید کارت مهارت فنی خود از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اقدام نمایند، لذا در این خصوص رعایت موارد زیر الزامی است:
   الف‏‏‏- درخصوص کارگران ساختمانی بیمه شده که پس از انقضای دوره اعتبار کارت مهارت فنی، مجدداً با تمدید آن متقاضی بهره‌مندی از مزایای قانون مذکور هستند، لازم است با انجام بازرسی تحقیقی کارگران ساختمانی بمنظور احراز اشتغال بکار و پذیرش و تداوم رابطه بیمه‌پردازی، از طریق اخذ درخواست جدید و با رعایت مقررات‌ و سایر ضوابط جاری اقدام شود.
   ب‏‏‏‏‏- آن دسته از بیمه‌شدگانی که در فاصله کمتر از یک ماه پس از پایان اعتبار کارت مهارت فنی قبلی خود و یا قبل از تاریخ پایان اعتبار آن، دارای درخواست تداوم بیمه پردازی هستند، ملاک صدور فیش و برگه پرداخت حق‌بیمه جهت آنان براساس تاریخ شروع اعتبارکارت مهارت جدید یا تاریخ پایان اعتبار کارت قبلی خواهد بود (هرکدام که موخر باشد) و درخصوص متقاضیانی که بعد از گذشت یک ماه از تاریخ پایان اعتبارکارت مهارت قبلی مراجعه می‌نمایند، ملاک صدور فیش و برگ پرداخت حق بیمه، تاریخ درخواست جدید متقاضی با رعایت تاریخ اعتبار کارت مهارت فنی است.
‏‏‏‏‏- حق‌بیمه سهم بیمه‌شده کارگران ساختمانی در زمان اشتغال بکار معادل 7درصد دستمزد مقطوع تعیین شده خواهد بود که کارگر ساختمانی می‌بایست راساً حق‌بیمه خود را هر ماه با رعایت مهلت مقرر به این سازمان پرداخت کند.
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تمهیدات لازم درخصوص آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازارکار، باز‌آموزی و تجدید مهارت کارگران ساختمانی بر اساس شیوه‌نامه اجرایی طرح آموزش کارگران صنعت ساختمان را فراهم و اجرا کرده و پس از آموزش مهارت‌های مورد نیاز نسبت به صدور کارت مهارت فنی برای آموزش ‌دیدگان طرح مذکور اقدام می کند.

‏‏‏ تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت
غرامت دستمزد: صرفاً شامل پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری درصورت استراحت و عدم اشتغال به کار برای حوادث ناشی از کار مشمولین این قانون طبق مقررات قانون تامین‌اجتماعی خواهد بود.
هزینه کفن و دفن، کمک هزینه پروتز و اروتز، هزینه‌ سفر، فوق‌العاده سفر و اقامت بیمار و همراه بیمه‌شدگان موصوف: با رعایت سایر ضوابط مقرر پرداخت خواهد شد.
از کارافتادگی: شامل تعیین درصد از کارافتادگی، پرداخت مستمری از کارافتادگی جزیی (ناشی از کار)، پرداخت مستمری از کارافتادگی کلی، شرایط پرداخت غرامت مقطوع نقص عضو، نحوه محاسبه و میزان مستمری آن و تغییرات درجه از کارافتادگی جزیی و کلی با رعایت مقررات قانون تامین‌اجتماعی خواهد بود. لازم به ذکر است مشمولین قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 9‏‏‏‏/8‏‏‏‏/86 از کلیه حمایت های از کارافتادگی ناشی و غیر ناشی از کار بهره مند، لیکن مشمولین قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 21‏‏‏‏/8‏‏‏‏/52 صرفاً از حمایت های از کارافتادگی ناشی از کار بهره مند خواهند شد. اضافه می نماید بررسی حوادث این قبیل بیمه¬شدگان حسب مفاد بخشنامه شماره 16 امور فنی بیمه شدگان امکان پذیر خواهد بود.
- بازنشستگی: مشمولان این قانون درصورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می‌توانند درخواست بازنشستگی کنند:
‏‏‏‏الف‏‏‏‏‏‏- داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تامین‌اجتماعی و شصت سال تمام سن.
‏‏‏‏ب‏‏‏‏‏‏- داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق‌بیمه.
ج‏‏‏‏- مشمولین قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند.
توجه: نحوه محاسبه میزان مستمری بازنشستگی مشمولین فوق مطابق قانون تامین‌اجتماعی خواهد بود.
فوت: شرایط بیمه‌شده متوفی، بازماندگان واجد شرایط بیمه‌شده متوفی، نحوه برقراری مستمری بازماندگان و سهم مستمری هر یک از آنان طبق قانون تامین‌اجتماعی خواهد بود.
نام:
ایمیل:
* نظر:
+ عکس و فیلم
پربیننده ترین
پربحث ترین
Histats.com START (hidden counter) Histats.com END