کد خبر: ۱۹۵۷۶۲
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۰ - ۰۸:۲۰
آيا اين حمايت از شخص است يا حمايت از كانون كارگران ساختماني كشور؟آنها مي گويند بايد بر لزوم معرفي فردي اصلح از كانون كارگران ساختماني تاكيد مي شد نه بر حضور فردي خاص.
عصر خبر؛ محمد نوروزي- هر چند برخي اختلاف نظر ها در كانون كارگران ساختماني كشور از سالهاي گذشته نيز بوده است اما اين اختلاف نظرها در هفته هاي اخير و با توجه به در پيش بودن انتخابات اين كانون شدت بيشتري به خود گرفته است و منتقدان كانون، انحصار طلبي برخي را مشكلي اساسي و بنيادي براي اين تشكل كارگري مي دانند اما موافقان كانون كارگران ساختماني از مخالفان خود به عنوان تازه به دوران رسيده نام مي برند، افرادي كه اكثريت آنها از حاميان رئيسي بوده و هستند،

معاون وزير كار به مسائل كارگران ساختماني ورود مي كند؟/ بزرگ‌ترین تشکل کارگری تخصصی کشور زير ذره بين وزارت كار

از اظهارات كاظم احمديان فعال كارگران ساختماني و البته از حاميان دوره گذشته و حال انتخابات آيت الله رئيسي شروع مي كنيم كه درآبان ماه سال 95 خواستار برگزاری مجمع فوق العاده برای تغییر ترکیب اعضای هیات مدیره و بازرسان كانون كارگران ساختماني كشور شد. وي به صراحت در زمان دولت حسن روحاني گفت:'کانون ساختمانی در راستای حمایت و دفاع از حق و حقوق تشکلات کارگری ساختمانی ناتوان و خنثی عمل کرده‌اند و این رفتارهای ضعیف سبب مشکلات مهم برای انجمن‌های کارگری صنعت ساختمان شده است'.گفتني است رئيس كانون كارگران ساختماني در دولت حسن روحاني ارتباطات خوبي با وزراي كار داشت و حتي عضو هيات امناي سازمان تامين اجتماعي نيز بود.

اما اگر از آن سالهاي به اصطلاح تدبير و اميد كه بگذريم، در ماه هاي گذشته نيز حجم انتقادات به كانون كارگران ساختماني كم نشده است به طوري كه مجيد شایقی قائم مقام اتحاديه كارگران ساختماني و فصلي كشور و مدیرعامل تعاونی تامین نیاز صنفی کارگران واستاد کاران صنعت ساختمانی استان یزد در ديدار روزهاي آغازين خود در مهر ماه با محرم سلیمانی فرد فعال كارگري استان قزوين ضمن انتقاد از رئيس کانون ساختمانی كشور و فقدان تعامل گرایی آن در برخورد با تشکلهای بخش تعاونی اعلام كرد: اتحادیه تعاونیها از ظرفیتهای بالقوه افراد توانمند و قانونمند درکانون وانحمنهای صنفی بیشترین استفاده را خواهد کرد و منافع صنفی کارگران سطح کشور مغلوب سیاست کاری و منفعت طلبی'خواص' نخواهد شد. همچنين محرم سليماني نيز در اين ديدار خاطر نشان كرد: کانون كارگران ساختمانی ازظرفیتهای انجمنها استفاده نمي كند و وجهه خود را ازدست داده است. 

معاون وزير كار به مسائل كارگران ساختماني ورود مي كند؟/ بزرگ‌ترین تشکل کارگری تخصصی کشور زير ذره بين وزارت كار

هر چند افرادي مثل اسعد صالحي رئيس هيات مديره اتحاديه كارگران ساختماني كشور و از فعالان كارگران ساختماني معتقدند كه انجمن و تعاوني دو بال كارگران ساختماني هستند و فعاليت در هيچ يك از اين نهاد هاي كارگري مشكلي ندارد اما اين عملكرد هاست كه مي تواند موجب رضايت خاطر كارگران شود.

منتقدان مي گويند ما به اشخاصي كه براي كارگران درست فعاليت نمي كنند معترض هستيم و كانون كارگران ساختماني خانه ماست بنابراين برخي افراد تصور نكنند كه آنان كانون هستند چرا كه از نظر ما كانون كارگران ساختماني بايد حلال مشكلات كارگران باشد نه سرعت گير كارگران. اما در عوض روساي كانون معتقدند تا زماني كه مجمعي تشكيل نشده با رويه خود كار مي كنند و اين حق آنهاست.

در ارديبهشت ماه سال جاري بود كه يكي از فعالان كارگران ساختماني گفت از آنجا که اعلام کرده اند آقای علی قیاسی جایگزین آقای اکبر شوکت به عنوان رئيس هيات مديره كانون كارگران ساختماني كشور شده است اما صورتجلسه و ارائه آن به وزرات کار و تغییرات آن حتی بصورت درج روزنامه رسمی انجام نگرفته است.صحبتي كه وزارت كار دولت روحاني هيچ پاسخي به آن نداد.

معاون وزير كار به مسائل كارگران ساختماني ورود مي كند؟/ بزرگ‌ترین تشکل کارگری تخصصی کشور زير ذره بين وزارت كار

در آذر ماه سال 99 نيز اعلام شد تعدادي از اعضاي كانون كارگران ساختماني كشور از برخي از اعضاي هيات مديره اين كانون به دليل آنچه كارگر نبودن آنها(كارفرما، بنگاه دار، نمايشگاه دار و...) عنوان شده است شكايت كرده اند.موضوعي كه با سكوت كانون كارگران ساختماني كشور و وزارت كار دولت روحاني روبرو شد و پاسخي به آن داده نشد.و سرانجام اين خبر معلوم نشد كه به كجا ختم شد.ايسن در حالي است كه اين روزخا در فضاي مجازي حتي عكس بنگاه افراد مذكور در گروه هاي كارگران ساختماني به راحتي قابل مشاهده است و به نظر مي رسد كه وزارت كار بايد د راين زمينه به صورت جدي بررسي و نتايج را اعلام كند.

يكي از اساسي ترين موارد ديگر اختلاف نظر در كانون كارگران ساختماني كشور فعاليت سر بازرسان در سامانه رفاهي درخصوص بيمه تامين اجتماعي كارگران ساختماني است كه توسط كانون كارگران ساختماني كشور انتخاب مي شوند و پاسخگوي همين كانون هستند. منتقدان فعاليت سر بازرس را در مراكز استان ها فاقد كارايي و انحصار گرايي مي دانند  اما مسئولان كانون كارگران ساختماني كشور نظارت بر اجرای صحیح و پیشگیری و رسیدگی به تخلفات را از دلايل خود براي فعاليت سر بازرسان مي دانند. اين در حالي است كه هر شهرستان خود داراي بازرساني است كه توسط انجمن صنفي انتخاب مي شوند واحاطه،شناخت و دسترسي كامل به كارگران ساختماني دارند.

البته موارد فوق به اين جا ختم نمي شود چرا منتقدان مدعي هستند طبق اساسنامه انجمن هاي صنفي، عضويت كارگر در انجمن ها اختياري است اما درعمل شاهديم كه اگر اگر كارگري عضو انجمن نبايد يا تاييد نمي شود يا شانس تاييد شدنش كم مي شود.

يكي ديگر از موارد اختلاف به نامه برخي از تشكل هاي كارگران ساختماني به دكتر عدبدالملكي وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي مربوط مي شود كه متن بدون امضاي اين نامه در فضاي مجازي و گروههاي كارگري دست به دست مي شود.مخالفان مي گويند طبق قانون حق انتخاب با وزيركار است بنابراين ارسال و نگارش نامه يكدست به وزير كار براي لزوم حضور فردي خاص از كانون كارگران ساختماني و به عبارتي كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران درهيات امناي سازمان تامين اجتماعي چه مفهومي دارد؟آيا اين موضوع در شان كارگران ساختماني است؟آيا اين حمايت از شخص است يا حمايت از كانون كارگران ساختماني كشور؟.آنها مي گويند بايد بر لزوم معرفي فردي اصلح از كانون كارگران ساختماني تاكيد مي شد نه بر حضور فردي خاص.

معاون وزير كار به مسائل كارگران ساختماني ورود مي كند؟/ بزرگ‌ترین تشکل کارگری تخصصی کشور زير ذره بين وزارت كار

آخرين انتخابات كانون كارگران ساختماني كشور در دولت حسن روحاني برگزار شد. 28 آذر ماه سال 1396 با حضور۲۶۸ نفر از اعضای اين كانون در سالن تلاش اداره تامین اجتماعی شهر مشهد انتخابات برگزار و 11 نفر به عنوان اعضاي هيات مديره و 4 نفر هم به عنوان بازرس اصلي انتخاب شدند.

به نظر مي رسد مسئولان تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد ترتيبي اتخاذ كنند كه گردش نخبگان و فعالان كارگري در كشور اتفاق بيفتد و اين طور نباشد كه يه نفر يا يه جمع براي سالهاي طولاني با حضور در راس هر تشكلات كارگري و همين طور كارفرمايي خدايي نكرده باعث مسائلي در آن شوند موضوعي كه به نوعي مي تواند با اظهارات دكتر عبدالمكي وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی دولت مردمي در ديدار با تشكلات كارگري كشوركه گفت:'عبدالملكيبخشی از مشکلات، خارج از اختیار این وزارتخانه است و باید در دولت پیگیری شود که در این باره قول قطعی خواهم داد'؛ بي ارتباط نباشد.

بيش از يك ميليون استاد كار و كارگر ساختماني در كشور شاغل هستند.فعالان كارگران ساختماني مي گويند ۴۵۰ انجمن صنفی کارگری صنعت ساختمان در كشور فعالیت می‌کنند و۲۰ کانون انجمن‌های صنفی کارگری صنعت ساختمان در استان‌های کشور مشغول فعاليت هستند.

معاون وزير كار به مسائل كارگران ساختماني ورود مي كند؟/ بزرگ‌ترین تشکل کارگری تخصصی کشور زير ذره بين وزارت كار
منبع: عصرخبر
نام:
ایمیل:
* نظر:
+ عکس و فیلم
پربیننده ترین
Histats.com START (hidden counter) Histats.com END