تعرفه آرم طرح ترافیک سال96 اعلام شد
اقبال شاکری روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: براساس مصوبه اعضای شورای اسلامی شهر تهران، تعرفه طرح ترافیک سال 96 برای خودروهای عمومی 5 درصد، خودروهای شخصی 10 درصد و خودروهای دولتی 15 درصد افزایش یافت.

وی اظهار کرد: درهمین ارتباط صدور مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک سال 96 برای خودروهای برقی رایگان است و تعرفه صدور طرح برای خبرنگاران و گروه های خاص سهمیه بگیر نیز تغییری نسبت به سال گذشته ندارد.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: براساس این مصوبه، تعداد سهمیه مجوزهای شناور ورود به محدوده طرح ترافیک سال 96 تهران نیز 50 درصد کاهش یافته است.

شاکری افزود: نرخ مجوز روزانه ورود به محدوده طرح ترافیک سال آینده 34 هزار و 300 تومان تعیین شده است.

به گفته عضو شورای اسلامی شهر تهران، در سال 96 در مجموع 85 تا 100 هزار مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک تهیه و صادر می شود.

تعرفه های مصوب شورای شهر در خصوص مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک سال 96 پایتخت، پس از تایید نهایی و ابلاغ فرمانداری شهرستان تهران اجرایی می شود.

محدوده طرح ترافیک شهر تهران از شمال خیابان مطهری، از جنوب شوش، از غرب خیابان کارگر، از شرق 17 شهریور و شریعتی تعیین شده است.

تردد همه خودروها (به جز وسایل نقلیه عمومی، امدادی، نظامی، انتظامی) در هسته مرکزی و محدوده طرح ترافیک ممنوع است و تنها خودروهایی که دارای مجوز ورود به طرح ترافیک هستند، می توانند در این محدوده تردد کنند.