شهر پديده شانديز تكميل و به بهره برداري مي رسد
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این  سندیکا از بانک های صادرات ایران، ملی، ملت، سپه، تجارت و شهر در راستای تحقق تدبیر " سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال" و همچنین حمایت از فعالیت های مولد اقتصادی و رونق بخشی به فضای کسب و کار و بر اساس ابلاغ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.
این گزارش می افزاید: پیش نویس قرارداد مشارکت در تامین مالی پروژه شهر افسانه ای پدیده شاندیز مرکز تعطیلات، سرگرمی و خرید با پیشگامی بانک صادرات ایران به تایید مدیران اعتباری بانکهای عضو  سندیکا رسیده كه پس از امضاء مدیران عامل بانکهای عضو  سندیکا و انعقاد قرارداد با شرکت پدیده شاندیز ظرف روزهای آتی وارد فاز پرداخت تسهیلات و اجرای قرارداد مشارکت برای تکمیل پروژه می شود. انتظار می رود بر اساس هدف گذاری این  سندیکای بانکی، بخش های باقی مانده پروژه هر چه سریعتر مورد بهره برداری قرار گیرد.
پیش بینی می شود با سرعت گرفتن عملیات اجرایی در این پروژه، رونق به این مرکز بزرگ خرید، تفریحي و سرگرمی بازگشته و سرمایه گذاران و سهامداران به بازدهی مناسب در سرمایه گذاری خود دست یابند. 
در ادامه گزارش آمده است: این پروژه بزرگ که بیش از نیمی از آن آماده و یا در حال بهره برداری می باشد شامل: بالغ بر ٥٠٦ هزار متر مربع مرکز تجاری ( فروشگاه، شهر بازی، فود کورت و ...) حدود ٢٠٠ هزار متر مربع فضای اقامتی، حدود ٧٠ هزار متر مربع پارک آبی، حدود ٣٥ هزار متر مربع مجموعه فرهنگی، حدود ٣٣ هزار متر مربع مجموعه اداری است که با حمایت های این  سندیکای بانکی به بهره برداري خواهد رسید. 
 شايان توجه است؛ بر اساس برنامه ریزی هیأت مدیره شرکت پدیده اتمام عملیات اجرایی حدود ٢٧٠ هزار متر مربع هتل در فازهای بعدی صورت خواهد پذيرفت گفتنی است در مجموع این پروژه عظیم شامل: حدود یک میلیون و یکصد هزار متر مربع فضای تجاری، تفریحی و اقامتی می باشد، که با بهره برداری کامل از آنها آماده پذیرایی از زائران و مجاوران حضرت امام رضا (ع) خواهد شد.