حذف نام کوروش در شهر قم (+عکس)
نام «کوروش» از فروشگاه های یک شرکت حذف شده است.

به گزارش عصرخبر، در شهر قم تمام شعبات فروشگاه افق کوروش که گویا مشهور به فروشگاه همواره تخفیف است، نام کوروش را حذف و نام افق را بر سر در مغازه ها نصب کرده اند.
حذف نام کوروش در شهر قم (+عکس)
فروشگاه های «افق کوروش» در تمام کشور جز شهر قم با نام «کوروش» در حال فعالیت هستند که البته این تداعی کننده فروشگاه زنجیره ای کوروش در پیش از انقلاب می باشد.

حذف نام کوروش در شهر قم (+عکس)