بانویی که محافظ شخصی امام در پاریس بود!(عکس)
سرویس عکس و فیلم فردا: «مرضیه حدیدچی» معروف به خواهر طاهره دباغ، بانوی مبارزی که محافظ شخصی امام در پاریس بود و پس از انقلاب نیز فرمانده سپاه همدان شد.