دیدار عضو مجلس اعلای انقلاب عراق با سفیر تهران
به گزارش ایسنا، این دیدار در روز دوشنبه و در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق برگزار شد.

در این دیدار طرفین در مورد مسائل دوجانیه و آخرین تحولات عراق رایرنی و گفت وگو کردند