فراری دادن زندانی در بیمارستان امام تهران
فراری دادن زندانی در بیمارستان امام تهران


یک زندانی از بیمارستان امام تهران،فراری داده شد.                                                                                                              

به گزارش عصرخبر، با حمله 4 نفر به مامور بدرقه یک زندانی طویل المدت در بیمارستان امام تهران، زندانی مورد نظر فراری داده شد.

این افراد با خلع سلاح مامور، اقدام به شلیک 4 تیر هوایی کردند.