سهراب آزاد به عضویت کمیته فنی درآمد
سهراب آزاد رییس کمیته کراس فیت عضو کمیته فنی شد . 

به گزارش عصر خبر ، طی حکمی از سوی دکتر علی مجدآرا رییس فدراسیون ورزشهای همگانی سهراب آزاد رییس کمیته کراس فیت برای مدت یکسال به عضویت کمیته فنی درآمد . 

حکم آزاد توسط غلامرضا کمانه نایب رییس فدراسیون ورزشهای همگانی به وي اهدا شد .