تصمیمات عجیب در مجلس! (عكس)
سرویس عکس و فیلم فردا: مجلس خواسته کارمند قانونمدار‌ گمرک توبیخ شود و شهروندی که با نماینده سراوان برخورد کرده دادگاهی شود!