توئیت شریعتمداری در خصوص بیانیه راهبردی رهبر انقلاب/ ادامه جوانگرایی و مبارزه با فساد در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، قويتر از گذشته
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار پیامی در صفحه شخصی توئیتر خود به ندای مقام معظم رهبری لبیک گفته و اعلام کرد جوانگرایی و مبارزه با فساد را قویتر از گذشته با راهبرد برگشت ناپذیر در این وزارتخانه ادامه خواهد داد.

به گزارش عصر خبر ،متن پیام محمد شريعتمداري به شرح ذیل است : 

توئیت شریعتمداری در خصوص بیانیه راهبردی رهبر معظم انقلاب

"فساد اقتصادی و سیاسی توده ای چرکین و زلزله ای ویرانگر وضربه زننده به مشروعیت حکومتهاست. جوانان محور تحقق نظام پیشرفتهی اسلامی هستند." لبیک به ندای رهبری، قویتر از پیش در وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی با راهبرد برگشت ناپذیر"