اقدام منزجرانه!
عصر خبر-  اقدام اخیر آمریکا در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب، اقدامی کاملا خلاف منطق حاکم بر نظام بین الملل بوده و شرایط منطقه را قطعا آشفته تر خواهد نمود.

آن چه حائز اهمیت است، نحوه واکنش جمهوری اسلامی ايران به اقدام آمریکا خواهد بود.

اقدام منزجرانه!

این واکنش ضمن این که باید قاطعانه باشد، نباید از حد و مرزهای خرد و منطق عبور نماید.

پاسخ حماقت، نباید بی خردی باشد.

اما این اقدام منزجرانه آمریکا، همبستگی داخلی در حمایت از سپاه را بیش از پیش در پی خواهد داشت. مبرهن است بیش از هر زمان دیگری در این مقاطع حساس باید پشتیبان نیروهای نظامی کشور که حافظ امنیت ملی مان هستند باشیم.

سید محسن امامی فر، روزنامه نگار