‍ یونیفرم سپاه پاسداران و چند نکته
عصر خبر- حمید هنرجو :  اطلاق "تروریست" به سپاه پاسداران، در فضای کلی ایران منجمله دنیای مجازی واکنشهایی مغایر با انتظار کاخ سفید برانگیخت!

در کانال های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی طیفهای گسترده ای از مردم شریف به ویژه جوانان، انزجار از اقدام خصمانه و کوته نظرانه آمریکا بولد شد که گویای همدلی ملی با فرزندان مردم در این نهاد ِ همزاد انقلاب بود.

‍ یونیفرم سپاه پاسداران و چند نکته

طبیعتا مجلس نمی توانست از این پویش مردمی در راستای همبستگی ملی عقب بماند، هر چند در خیلی از جهات عملا از مردم عقب است...

ماجراهای متعددی مجلسیان دوره فعلی را به خود مشغول و باعث تکدر در فضای کلی کشور شد که با هیچ نطق و رفتار نمادینی از حافظه عمومی و شبکه ذهنی و زبانی مردم پاک نمی شود.
در عمل باید دید چند نفر از کسانی که لباس مقدس همّت، باکری، بروجردی، افشردی (باقری)، متوسلیان و صدها رزمنده مخلص و فداکار این سرزمین را پوشیدند، حاضرند گرین کارت هایشان را ابطال کنند، از افق تازه ای به خدمتگزاری و تعهد به مردم فکر کنند، برای اشتغال آفرینی در کشور طرح و برنامه مفید و عملیاتی ارائه کنند؟ و ...

چندنفرشان برای پس گرفتن سوال از رییس جمهوری و وزراء در مقطعی خاص حاضرند به افکار عمومی توضیح شفاف بدهند؟ 

چند درصدشان قادرند از این پس، چشم از منافع گروهی و شخصی فروبسته و از تصویب لایحه استانی شدن انتخابات مجلس که تنور احزاب را داغ و دست آحاد مردم را از مشارکت سیاسی و اجتماعی کوتاه می کند، درگذرند؟!

جا داشت و دارد در اتفاق اخیر جوانان کشور دیده شود که ترکشهای بمباران رسانه ای این سالها نتوانسته و نمی تواند به سلامت ِ نگاه، تحلیل و گُفتمان میهن دوستانه شان آسیب بزند.

نکته مهمتر، لزوم مسئولیت شناسی بیشتر نمایندگان در سال پایانی دوره است، زیرا حفظ قداست و حرمت این یونیفرم، به سلفی گرفتن در صحن مجلس و پخش گسترده در شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی و شعاردادن نیست، بلکه عمل به تکلیف و تعهد است.

درباره اینکه چرا امروز در ذهن مردم شریف، راهیابی به مجلس با تصویری مخدوش وآلوده به دنیاپرستی، رانت و حزب بازیها پیوند خورده و رفتار منفعت طلبانه چه کسانی باعث این اتفاق تلخ شده، چیزی نمی گوییم!

یا اینکه چه اتفاقی افتاده که از کاندیداها توقع ریخت و پاش و صرف ِ هزینه های کلان مالی در جهت کسب رای می رود؟

مگر هدف، خدمت صادقانه به مردم، اهتمام قانونمندانه و کارشناسی برای رفع مشکلات کشور و تلاش برای حفظ آرمانها و ارزشها نیست؟!