گسست مبتکرانه از انفعال نا امیدانه
عصر خبر- سید محسن امامی فر تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار در خصوص فشارهای آمریکا علیه ایران و پیشنهاد تبادل زندانیان از سوی ظریف در یادداشتی نوشت:

 تشدید فشارهای بی سابقه اقتصادی آمریکا علیه ایران، در نگاهی واقع بینانه چشم انداز وضعیت اقتصادی مملکت را بسیار تیره تر از شرایط فعلی جلوه می نماید.

گسست مبتکرانه از انفعال نا امیدانه

در واقع از زمان روی کار آمدن ترامپ در ایالات متحده، ابتکار عمل همواره در اختیار این کشور بوده و متاسفانه ایران هم چنان موضع انفعالی خود را تغییر نداده است.

جمهوری اسلامی برای برون رفت از بحران های فعلی، به ابتکار عمل نیاز دارد و این امر جز از طریق گفتگوی ملی میان نخبگان، احزاب سیاسی و نهادهای استراتژیک نظام میسر نخواهد شد.

به گفته مسئولان کشور، ایران در جنگ اقتصادی قرار دارد. اگر این فرض را بپذیریم که درست هم می باشد، همواره دشمن در حال ضربه زدن و حملات دهشتناک علیه مردم و زیرساخت های مان است.

واکنش ایران اما کاملا منفعلانه می باشد.

باید شفاف بود. یا قدرت مقابله با دشمن را داریم یا نداریم. به گفته مسئولان، قدرت مقابله وجود دارد.

اما این هرگز کافی نیست. باید راهکارهای عملی خروج از بحران تشریح، اعمال و نتایج مثبت و عینی آن در زندگی مردم مشهود باشد.

نمی توان صرفا گفتار درمانی کرد، بدون کمترین تاثیر واقعی بر زندگی ملت.

در این میان پیشنهاد تبادل زندانیان میان ایران و کشورهای غربی و آمریکا، از سوی محمدجواد ظریف، به نوعی ابتکار عمل در تلطیف کردن فضای تخاصم و تنازع میان ایران و آمریکاست. هرچند اندک اما قطعا تاثیرگذار خواهد بود.

اعتماد به نفس ظریف در بیان علنی این پیشنهاد در عرصه بین الملل، گویای تفاهم راهبردی داخلی نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر داخلی نظام در این مورد به خصوص می باشد.

دولت اما اولا باید در تمامی زمینه ها جهت خروج از بحران راهبردهای مبتکرانه و راهکارهای عملیاتی طرح و تدوین نماید و ثانیا بتواند اجماع جدی میان نهادهای استراتژیک نظام در خصوص راهبردها و راهکارها ایجاد نماید.

شرط اساسی خروج از بحران، "گسست مبتکرانه" از "انفعال نا امیدانه" می باشد.