موتورسواری سام درخشانی همراه همسرش در خیابان‌های تهران( عکس)