نیسان، پیکان را از وسط نصف کرد! (+عکس)
نیسان، پیکان را از وسط نصف کرد! (+عکس)

برای مشاهده بهترین و دیدنی ترین تصاویر خبری، علمی، اجتماعی و ورزشی کلیک کنید