توئیت عبدالرضا داوری : بقایی سکته کرد (+عکس)
توئیت عبدالرضا داوری : بقایی سکته کرد

برای مشاهده بهترین و دیدنی ترین تصاویر خبری، علمی، اجتماعی و ورزشی کلیک کنید