ما و فرصت های سوخته !
عصر خبر- دکتر حمید هنرجو: اُرگان رسانه ای سازمان تبلیغات اسلامی - خبرگزاری مهر -  طی گزارشی رسمی از هزینه کرد ِ پول های میلیاردی در تبلیغات(غیر قانونی و زودهنگام) انتخابات مجلس خبر داده است که قرار است دوم اسفندماه سال جاری برگزار شود!

ما و فرصت های سوخته !

این گزارش که در اینترنت قابل دسترسی است، نگاهی مبسوط به حاشیه های انتخاباتی در چند استان مشخص کشور داشته و به تخلفات انتخاباتی در استان همدان نیز اشاره معنادار کرده است.
پیشتر هم آیت الله احمد جنتی دبیر محترم شورای نگهبان علنا خرید و فروش رای در اقصی نقاط کشور را تقبیح کرده بود.

یادم می آید در دوره قبل انتخابات که مشاهدات خود را با مردم شریف در شهرمان ملایر در میان می گذاشتم، به مذاق بعضی ها خوش نمی آمد! و با انواع فرافکنی و دفاع از متخلفان، با گوینده برخورد می کردند! 

خروارها خودکار و اقلام خوراکی و شارژ تلفن همراه و پوشاک و شام و ناهار و ... در سطح شهرستان توزیع می شد و در قبال آنها، اندیشه و نظر و رای شهروندان مورد مطالبه قرار می گرفت، طبیعی بود که هیچ انسان آگاه و حق طلبی تحمل نمی کرد.

امروز می بینم که به حول و قوه الهی حقانیت سخن این فرزند کوچک مردم و شهروند ایران عزتمند، به اثبات رسیده و ده ها شخصیت سیاسی اجتماعی و رسانه رسمی نسبت به تکرار آن اعلان خطر نموده و هشدار می دهند.

بازهم انتخاباتی دیگر در پیش است - البته هفت ماه دیگر! ولی از حالا اقداماتی دون شان ایران و ایرانی و در تعارض با حقوق انسانی و شهروندی شدت گرفته و پولهای بی حساب و کتاب و لقمه های شبهه ناک، شهر به شهر و روستا به روستا به گردش افتاده و فقر معیشتی برخی عزیزان و خانواده های آبرومند را نشانه رفته است!

قطعا عزت ایرانی جماعت این حرکات سخیف را بر نمی تابد! اما انتظار می رود مراجع قدرتمند ذیصلاح با رصد دقیق اوضاع، این ننگ نابخشودنی را از دامان سرزمینی تاریخمدار که به خون هزاران شهید آزاده و حقیقت طلب آغشته است، پاک کرده و اجازه ندهند که خانه ملت توسط تاجران سیاسی کار و فرصت طلبان بیگانه با مردم غیرتمند قبضه شود.

از سویی، قاطبه مردم شریف نیز از عواقب تلخ این گونه اقدامات سخیف آگاه شده اند و منتقد جدی نماینده نماهایی هستند که طی دوره های مختلف - منجمله این دوره - چهار سال وقت کشور را با امیال درون حزبی و زیاده خواهانه خود سوزاندند...