يادگاران امام در مراسم شب عاشورا در حرم مطهر امام راحل(عكس)
يادگاران امام در مراسم شب عاشورا در حرم مطهر امام راحل(عكس)