نمایی از تهران قدیم قبل از ساخته شدن برج های غول آسا (+عکس)
نمایی از تهران قدیم قبل از ساخته شدن برج های غول آسا (+عکس)

برای مشاهده بهترین و دیدنی ترین تصاویر خبری، علمی، اجتماعی و ورزشی کلیک کنید