بازدید فرمانده قرارگاه پدافند کشور از سامانه پدافندی نوار ساحلی خلیج فارس (+عکس)

برای مشاهده بهترین و دیدنی ترین تصاویر خبری، علمی، اجتماعی و ورزشی کلیک کنید