عکسی از دیدار امروز نخبگان و استعدادهای برتر علمی با مقام معظم رهبری
عکسی از دیدار امروز نخبگان و استعدادهای برتر علمی با مقام معظم رهبری

برای مشاهده بهترین و دیدنی ترین تصاویر خبری، علمی، اجتماعی و ورزشی کلیک کنید