چرا فیلترهای سامانه رفاهي ناقص است؟
اسعد صالحي عضو هيات مديره كانون انجمن هاي صنفي كارگران استان كرمانشاه و رئیس انجمن صنفی برقكاران ساختمانی استان در يادداشتي براي عصر خبر نوشت:

طبق مصوبه کارگروه اصلی قانون رفع موانع اجرایی بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی وزارت كار ، کارگرانی می توانند تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرند که در سامانه خدمات رفاهی(samanehrefah.ir) ثبت نام کرده واستحقاق و اشتغال آنها از طریق پایگاه اطلاعات و بررسی های میدانی محرز شده باشد لذا کلیه کارگران ساختمانی چه آنانی که در حال حاضر تحت پوشش بیمه هستند و چه کارگرانی که هنوز نتوانسته اند تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرند الزمی است در این سامانه ثبت نام نمایند.

پس از ثبت نام در سامانه مذکور، فرایند احراز شرایط و اعتبارسنجی اطلاعات متقاضیان از طریق تایید اولیه سامانه، استعلام و بازدید میدانی توسط بازرسان و ثبت آن در سامانه و تایید مجدد توسط شعبه های سازمان تامین اجتماعی از طریق سامانه صورت گرفته و نتیجه به واجدان شرایط اطلاع رسانی مي شود.

کارگران ساختمانی در صورت ثبت‌نام در سامانه رفاهي و تاييد مي توانند از مزایای بیمه‌ای و درمانی تامین اجتماعی و پرداخت هزینه‌های مربوط به حوادث و بیماری‌ها، پرداخت مستمری از کارافتادگی کلی و جزیی ناشی از کار و پرداخت مستمری بازنشستگی و فوت در چارچوب قانون تامین ‌اجتماعی بهره‌مند می‌شوند.

به نظر می رسد در طراحی اپلیکیشن بازرسی سامانه رفاهی که با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و کانون انجمنهای صنفی كارگران کشور برخی فاکتورها مانند استعلام ازسازمان ثبت شرکتها، بنگاه ها و موسسات حقوقی و تجاری درنظر گرفته نشده است و تنها به چند مورد اشاره کرده است درحالی که شبهات زیادی دراین مورد وجود دارد که چرا این موارد جز فیلترهای سامانه قرار نگرفته اند.

دراین رابطه از جناب آقای دکتر گرجی پور كه مسئول محترم سامانه رفاهی وزارت کار هستند انتظار داریم موارد فوق را  بررسي كرده و دستور دهند تا فیلترهای سامانه رفاهی تكميل شود تا شخص یا اشخاص غیر کارگر از این موضوع سوءاستفاده نکنند چرا که در حال حاضر مواردي به ما گزارش مي شود كه فردي در سامانه رفاهي مي باشد اما تمام شرايط لازم و قانوني را  دارا نمي باشد.