تاثیر معجزه آسای پیاز بر بهداشت دندان و لثه
 سولفید پیاز طعم و بوی خاصی را ایجاد می کند که با باکتری استرپتوکوک که از عوامل کرم خوردگی دندان است، مبارزه می کند.

همچنین مصرف پیاز خام برای رفع ناراحتی حاصل از آشامیدن آب های مختلف هنگام مسافرت و جلوگیری از ناراحتی های ناشی از هوای آلوده، مفید است. پیاز خام برای پوست، کلیه ها، مثانه و موهای سر مفید است.پیاز نیز مانند سیر خاصیت ضدعفونی دارد.

پزشکان معتقدند که پیاز برای کودکان کم رشد و پیرمردان ضعیف مفید است.