فرودگاه خارطوم و حریم هوایی سودان بسته شد/ کودتایی رخ داده است؟
به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع سودانی از بسته شدن فرودگاه خارطوم به دنبال درگیری نظامی در پایتخت این کشور خبر می‌دهند.

بر اساس این گزارش؛ درگیری‌های میان نظامیان سودانی گزارش شده است و برخی راههای منتهی به مرکز فرماندهی دستگاه اطلاعات و امنیت سودان بسته شده اند.

مقامات سودانی از مردم خارطوم خواسته اند که در منازل بمانند و درها را ببندند.

سرتیپ ستاد عامر محمد الحسن سخنگوی نیروهای مسلح سودان به شدت از تمرد نیروهای دستگاه اطلاعات وامنیت سودان انتقاد کرد و آنرا عامل هرج و مرج دانست.

همزمان شاهدان عینی از صدای تیراندازی در مراکز نظامی الریاض، کافوری و سوبا وابسته به نیروهای امنیت و اطلاعات سودان خبر می‌دهند.

روزنامه الانتباه سودان از استقرار نفربرهای زرهی ارتش در خیابان فرودگاه و حرکت نیروهای واکنش سریع به مناطق بحرانی خبر داد.

وبگاه کوش نیوز سودان هم از آماده کامل ارتش سودان و بسته شدن حریم هوایی این کشور خبر داد.