توئیت مهم سخنگوی طالبان (+عکس)
توئیت مهم سخنگوی طالبان (+عکس)

برای مشاهده بهترین و دیدنی ترین تصاویر خبری، علمی، اجتماعی و ورزشی کلیک کنید