دهقان كيا: 20 ميليون كارگر و بازنشسته منتظر تعيين حداقل مزد هستند/ بهانه نياوريد
رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي شهر تهران با انتقاد از تشكيل نشدن جلسه جبراني براي افزايش حداقل مزد كارگران گفت: تشكيل نشدن جلسه به دليل بركناري وزير صمت بهانه است چرا كه 20 ميليون نفر منتظر تعيين حداقل مزد ساتل 99 هستند.

علي دهقان كيا در گفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود: نماينده وزات صمت در شوراي عالي كار اين قدر مهم شده است كه تعيين حداقل مزد كارگران براي سال 99 در روزهاي پاياني ارديبهشت ماه به سرانجام نرسد؟

دهقان كيا: 20 ميليون كارگر و بازنشسته منتظر تعيين حداقل مزد هستند/ بهانه نياوريد

وي با بيان اظهارات رهبر معظم انقلاب مبني بر تنظيم مقررات با نگاه عادلانه و لحاظ شدن نظر كارگران در مصوبات گفت: چرا برخي افراد به روح سخنان رهبر معظم انقلاب توجه لازم را ندارند و سعي دارند با مسايل انحرافي مثل افزايش حق مسكن كارگران، بي عدالتي و مصوبه غير قانوني افزايش حداقل مزد را توجيه كنند.

او خاطر نشان كرد: به كار بردن كلماتي مثل عدالت از سوي ايشان اتفاقي نيست و كلمه به كلمه صحبت هاي رهبر معظم انقلاب معنادار و حساب شده است.

رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي شهر تهران همچنين خواستار همسان سازي حقوق بازنشستگان شد و گفت: 3 ميليون و 300 هزار بازنشسته تامين اجتماعي خواستار اين موضوع بوده و از طريق كانون ها سالهاست كه پيگير اين موضوع هستند.

وي گفت: ديگر صبر بازنشستگان لبريز شده است بنابراين از دولتمردان به خصوص آقاي نوبخت مي خواهيم كه بودجه لازم براي اين كار را هر چه سريعتر تامين كند.

او اظهار داشت: دادن شركت هاي زيان ده به سازمان تامين اجتماعي كه قابليت نقدشوندگي ندارند دردي از ما دوا نمي كند پس بايد در اين زمينه سازمان برنامه و بودجه دقت نظر داشته باشد.

دهقان كيا خاطر نشان كرد: اگر دولت دكتر روحاني به خواست بازنشستگان تامين اجتماعي توجه نكند مسئوليت عواقب آن با مسئولان دولت است و كانون هاي بازنشستگي ديگر كاري از آنها ساخته نخواهد بود.