نامه عضو هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار تهران به وزير كار
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: در خصوص حذف تنزل گروه شغلی کارگر با اعلام موافقتش در طرح طبقه بندي مشاغل نامه اي به وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی نوشته ام.

حسین حبیبی در گفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود: انجام اين كار اهرم فشاري بر روي كارگران است.

نامه عضو هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار تهران به وزير كار
نامه عضو هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار تهران به وزير كار