رونمایی کره ی شمالی از موشکی که میتواند امریکا را با خاک یکسان کند + عکس
رونمایی کره ی شمالی از موشکی که میتواند امریکا را با خاک یکسان کند + عکس

برای مشاهده بهترین و دیدنی ترین تصاویر خبری، علمی، اجتماعی و ورزشی کلیک کنید