چه كسي مدير كل تامين اجتماعي غرب تهران مي شود؟
شنيده ها حاكي است حسين اميري گنجه مدير كل تامين اجتماعي غرب تهران به زودي بازنشسته مي شود و فرد ديگري مدير كل اين منطقه حساس و مهم خواهد شد.

به گزارش عصر خبر، سازمان تامين اجتماعي با بيش از 44ميليون بيمه شده دارد كه9 ميليون نفراز آنها دراستان تهران هستند.استان تهران داراي 3 اداره كل شرق، غرب و شهرستان هاي استان تهران مي باشد. حدود 120هزار كارگاه در حوزه فعاليت تامين اجتماعي غرب تهران فعال است. 3.5میلیون نفر تحت پوشش این اداره کل هستند و 287 هزار مستمری بگیر دارد که شمار آنها به انضمام افراد تبعی به 490 هزار نفر می‌رسد. همه اين ارقام بيانگر جايگاه خاص اين اداره كل در سازمان تامين اجتماعي است كه متاسفانه در زمانهايي به دانش و تعهد كاري افراد در انتصاب مدير كل تامين اجتماعي غرب تهران توجه نشده و گويا ساير مسائل مهمتر از اين موضوعات بوده است.

چه كسي مدير كل تامين اجتماعي غرب تهران مي شود؟

حسین امیری گنجه در دي ماه سال 97 از سوي زدا سرپرست وقت سازمان تامين اجتماعي با ارتقاي مقام به عنوان سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه ریزی اين سازمان منصوب شد.وي مدیر کل دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی نيز بوده است.وي كه سالها مدير كل ستادي و استاني بوده، ماهها با حكم سرپرست، اداره كل تامين اجتماعي غرب تهران را اداره مي كرد و پس از ماهها حكم مدير كليش صادر شد.

دکتر مصطفي سالاری مدير عامل سازمان تامين اجتماعي در مراسم توديع گنجه در اسفند ماه سال گذشته گفت: ساختار جدید معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری این سازمان متناسب با فعالیت آن تعریف شده است تا ضمن مدیریت و راهبری بخش اقتصادی سازمان بر عملکرد شرکت های تابعه نظارت داشته باشد.

سالاري به خوبي به نقش نظارتي معاونت اقتصادي اشاره مي كند .اما حال بايد از آقاي گنجه پرسيد آيا شما در طول فعاليت خود به عنوان مدير كل و معاون اقتصادي سازمان تامين اجتماعي در شركتهاي متعلق به اين سازمان مثل بافت آزادي عضو هيات مديره بوده ايد يا خير؟ اگر عضو بوده ايد مگر نه اين است كه شما وظيفه نظارتي داشته ايد و نبايد خود عضو شركتي بوده باشيد.اين مساله چه مفهومي مي تواند داشته باشد؟.آيا جز شما كس ديگري نمي توانست عضو هيات مديره شركت شود؟آيا سازماني با نيروهاي انساني توانمند و تحصيل كرده فاقد نيروي لازم براي عضويت در هيات مديره شركت هاست؟


احتمال دارد كه مدير كل تامين اجتماعي غرب تهران از كارشناسان زبده و جوان اين سازمان انتخاب شود چرا كه تاكيد دولت ، وزير رفاه و مدير عامل سازمان تامين اجتماعي استفاده از جوانان پرانرژي است.البته به نظر مي رسد تغيير معاونان و برخي مديراني كه شايد خسته باشند  مي تواند در تامين اجتماعي غرب تهران زمينه را براي ارتقاي خدمات اين اداره كل مهيا كند.

پيش از اين ناهید حیدری بيش از 4 سال بر كرسي مديريت اداره كل تامين اجتماعي تهران غرب تكيه زده بود كه چند ماهي است به عنوان مدیرکل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی منصوب شده است كه مسائل مربوط به همسان سازي كه قسمت عمده اي از آن مربوط به اين اداره كل مي شود موجب نارضايتي شديد بازنشستگان را فراهم آورده است.

البته برخي كارشناسان سازمان تامين اجتماعي معتقد هستند با هدف صرفه، صلاح و اطلاح ساختار، اداره كل تامين اجتماعي شرق و غرب تهران بزرگ  بايد مثل سابق در قالب يك اداره كل مديريت شود.