تصویر حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی در دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر(عج)