اظهارات رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران درباره مطالبات بازنشستگان

عصر خبر؛ علي دهقان كيا* - دوستانی که در فضای مجازی فعالیت ومشکلات بازنشستگان ما را مطرح می کنند ودر کنار نمایندگانشان در استان ها و شهرستانها ودر راس همه در کنار کانون عالی کارگران بازنشسته قرار می گیرند ، برای دفاع از حقوق بازنشستگان از همه آنان تشکرمی کنم ویک تعداد انگشت شمار هم هستند که ناآگاهانه آب تو آسیاب دشمن می ریزند و این همه کارمثبت را ندیده گرفته ، و این کار را برای دوستان در کانون عالی کارگران بازنشسته سخت می کنند . ما هیچوقت مدعی این نیستیم که توانستیم همه مشکلات بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی را حل کنیم . ما مشکلات بسیار زیادی داریم که فقط کنار هم بودنمان می تواند بخشی از مشکلات را حل کند .


اظهارات رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران درباره موضوعات روز

1ـ در رابطه با افزایش دستمزد که متاسفانه بعداز انقلاب هیچ وقت ماده 41 قانون کار بطور کامل انجام نگرفته یعنی نه آن تورمی که بانک مرکزی اعلام می نماید اجرا می شود نه آن بند 2 همین ماده که می گویند سبد هزینه یک خانوار می بایست در نظر گرفته شود امسال خوشبختانه شرایط افزایش دستمزد با سایر سالها متفاوت بود که با افزایش مزد وافزایش مسکن وبن توانستن به یک رقم قابل قبولی برسند و حداقل مزد را دریافت نمایند که در این مورد از دوستان در شورای عالی کار به ویژه دوستان کارگری کمال تشکر را داریم .

2ـ در رابطه با افزایش مزد بازنشستگان هم امسال کانون عالی کارگران بازنشسته توانست با افزایش مزد وبن ومسکن طرح متناسب سازی برای افرادی که دارای 30 سال سابقه هستند تقریباً 85% افزایش داشته باشد كه این حداکثر تلاش بود که کانون امسال توانست هم متناسب سازی را انجام دهد و هم حقوق متناسب که پیاده شد ممکن هست مشکلاتی داشته ولی از دوستان فضای مجازی که ناآگاهانه آب توی آسیاب دشمن می ریزند همینجاست که 93% کارهایی که انجام گرفته نادیده گرفته شده ولی 7% مشکلاتی که ممکن هست درست باشد پیراهن عثمان می شود ودر فضای مجازی آنچه که نبایست نثار دوستان بکنند کردند و مانع شوند از یک سری کارهایی که می بایست انجام بگیرد واین دوستان می بایست پاسخگوی آن 93% هم باشند . ای کاش در کشور ما 90% از قوانین اجرایی می شد قطعاً مملکت گلستان می شد.

لازم به توضیح هست که براساس بند ب ماده 12 برنامه ششم توسعه مجلس سازمان را مکلف به اجرامتناسب سازی کرده اند براساس قوانین و مقرراتی که دارند برای همین متناسب سازی دوستان کانون عالی در زمان کمیسیون تلفیق تقریباً لحاف و تشک خود را در مجلس انداخته بودند که در نهایت در آخرین دقایق جلسه ای با آقای دکتر تاجگردون بعنوان رئیس کمیسیون تلفیق مجلس داشتند، قرار شد که کمیسیون تلفیق تصویب کند دولت 50 هزار میلیارد تومان از محل بدهی خودش را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند واز این محل 30% آن را بابت متناسب سازی در نظر بگیرند برای اولین بار مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی با پیگیری های مداوم حدود 27 جلسه با وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونت محترم ریاست جمهوری و شخص آقای رئیس جمهور را داشتند واز طرفی در هرهفته حداقل دو بار با کانون عالی جلسه داشتن که در نهایت پس از تصویب 32 هزار میلیارد تومان از محل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اولین جلسه اجرائی برای طرح متناسب سازی شروع شد واولین بحث این بود که سازمان یک صندوق حمایتی نیست یا صندوق بهزیستی و کمیته امداد نیست سرمایه این صندوق براساس آورده های بیمه شدگان می باشد بنابراین به نسبت مدت میزان بیمه پردازی و مبلغ بیمه پردازی ویک ضریب تشویقی برای افراد 25 سال به بالا تا 35 در نظر گرفته شد وبرای کارهای سخت وزیان آور هم یک فرمولی به دست آمده ( مدت بیمه پردازی+ هرچند روز شد =مدت بیمه پردازی در کارهای سخت وزیان آور * 4/30) .( می شود مجموع مدت بیمه پردازی )

حالا اگر دوستان نسبت به فرمول مشکل دارند خوب بایستی پیشنهاد بدهند اگر بحث این هست که آیا با این حقوق می شود زندگی کرد یانه قطعاً پاسخ نه می باشد چونکه امروز اعلام می کنند اگر کسی زیر 10 میلیون تومان دریافت می کند جزء خط فقر می باشد در نهایت حقوق بگیر همه زیر خط فقر می باشند که امسال متاسفانه افزایش قیمت های لجام گسیخته را داشتیم که این مشکل به کانون ها ویا مسئولین محترم سازمان بر نمی گردد واین مشکل در کشور می باشد که می بایست برای آینده خود با این شرایط همه باهم یک صدا ودر کنار هم بتوانیم به مشکلات بازنشستگان فائق آییم .

اما بعضی از دوستان در فضای مجازی اعلام می فرمایند که کانون عالی کاری را انجام نداده من به چند مورد اشاره می کنم:

1ـ در رابطه با بحث ادغام درمان که در مجلس بعنوان یک طرح آمده تنها گروهی که با این طرح مخالفت کردندو پیگیر آن بودند کانون عالی کارگران بازنشسته و کانون شهر تهران وبعضی از کانونهای استانی که در نهایت با این طرح مخالفت ودر نهایت طرح از دستورکار خارج شد .

2ـ در رابطه مبلغ نه بيست و هفتم درمان به حساب خزانه واریز شود که هزینه های درمان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از طریق خزانه به سازمان پرداخت شود که با این موضوع هم کانون مخالفت کرده ودر نهایت از دستور جلسه خارج می شود

3ـ در رابطه با مصوبه 16/02/97 هیئت دولت که در آن مصوبه اعلام کرده اند که مطالبات سازمان از دولت به صورت بهره مرکب می باشد بنابراین دولت این بدهی اعلام شده به سازمان را قبول ندارد که براساس همین مصوبه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا پایان 1395 که مبلغ حدود 94 هزار میلیارد تومان بود براساس همین مصوبه از این مبلغ 600/59 میلیارد تومان کسر کردند که در این مورد کانون عالی وکانون بازنشستگان شهرتهران در دیوان طرح دعوی کردند که در اولین جلسه دیوان با حضور 16 قاضی تقریباً رای به نفع کانون صادر شد ولی بخاطر مسائل سیاسی هنوز دیوان عمومی این رای را بررسی نکرده است .

4ـ در رابطه با بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که تا اوائل امسال حدود 300 هزار میلیارد تومان بود مدام پیگیری و جلساتی با نمایندگان محترم مجلس (62 نفر از نمایندگان ) داشتند اگر همین امسال هم 50 هزار میلیارد تومان پرداخت شد نه بخاطر اینکه دولت در بودجه خود آورده باشد خیر پیگیری کانون عالی و کانون شهرستان تهران و بعضی از استانهای کشور ودر کنار هم کانون پیگیری و تلاش مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی جناب آقای دکتر سالاری بودکه ما توانستیم تا به حال 32 هزار میلیارد تومان از 50 هزار میلیارد تومان را دریافت کنیم ودر حال حاضر هم این موضوع هم از طریق مجلس و دولت پیگیری می شود .

5ـ اصلاح ساختار ( سه جانبه گرایی در تمامی سطوح ) که با هماهنگی کانون عالی شورای اسلامی کارو کانون عالی کارگران بازنشسته طرحی تهیه شد و با نمایندگان مجلس پیگیری شد وآقای دکتر یوسفی نژادبعنوان طراح این طرح مجلس با امضاء 62 نماینده مجلس تصویب وبه کمیسیون تخصصی ارجاع شد ودر اردیبهشت سال 1399 به تصویب کمیسیون امور اجتماعی مجلس قرار گرفت و کمیسیون هم به هیئت رئیسه مجلس جهت طرح در صحن علنی مجلس ارائه داد و مجلس هم به دلیل کرونائی بودن زمان پایان دوره مجلس دهم بود متاسفانه این طرح در صحن علنی مجلس اعلام نشد که با پیگیرهایی که انجام گرفته وبا چند نماینده محترم مجلس یازدهم صحبت شد از جمله نایب رئیس اول مجلس آقای قاضی زاده هاشمی که قرار است این طرح مجدداً در مجلس یازدهم مطرح شود ودهها مورد دیگررا پیگیری کردند .

در پایان برای موفقیت کانون ها برای حل مشکل بازنشستگان می بایست در کنارهم باشیم ومعنای در کنار هم بودن این نیست که کسی نمی تواند انتقاد سازنده داشته باشد ودر کنار انتقاد می تواند پیشنهاد خودش را ارائه بدهد. تنها راه موفقیت برای حل مشکل بازنشستگان باهم بودن هست نه در مقابل هم بودن.

* رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران