جلسه دبیرکل کانون عالی کارفرمایان کشور با نماینده پاکدشت در مجلس(عكس)
جلسه دبیرکل کانون عالی کارفرمایان کشور با نماینده مردم پاکدشت(عكس)