مقام كارگري: کارگران باربر را مشمول قانون کار نمی دانند/ مخالفت اداره کل کار تهران با شکل گیری انجمن صنفی
بازرس کانون انجمنهای صنفی کارگری استان تهران،گفت : اداره کل کار استان تهران کارگران باربر میادین و بازار را مشمول قانون کار نمی داند. 

کاظم احمدیان در گفتگو‌ با خبرنگار عصر خبر، اظهار داشت : مسئولین اداره کل کار استان تهران این قشر کارگر را به دلیل داشتن چرخ دستی در ردیف کارفرما تفسیر می کنند. 

مقام كارگري: کارگران باربر را مشمول قانون کار نمی دانند/ مخالفت اداره کل کار تهران با شکل گیری انجمن صنفی
او بیان كرد: مشاغل کارگری چون ساختمانی و رانندگان هم دارای ابزار کار هستند و نمی شود دوگانه رفتار کرد.

نماینده کارگران استان تهران، ادامه داد : این رفتار در حالیست که کارگران زحمتکش باربر میادین و بازار عملا دارای صاحبکار و عبارت دیگر کارفرما دارند، در این خصوص قراردادکار انان بصورت روزانه ، هفتگی و ماهانه منعقد می شود.

احمدیان اضافه می کند : فرم قرارداد کاری که وزارت کار طراحی ، تعیین و در سایت وزارت کار هم قابل دسترس همگان است، فرم قراردادکار این قشر کارگر می باشد.

بازرس کانون کارگری استان تهران، با اعتراض به مسئول اداره تشکلات کارگری - کارفرمایی اداره کل کار استان تهران که مانع شکل زگیری تشکل صنفی کارگران باربر شده، از وزیرکار خواستار مداخله شد.

احمدیان گفت : باید شورایعالی کار به این مسله مهم ورود کند و مانع تضییع حق قانونی کارگران باربر تهران شود.

بازرس کانون کارگری استان تهران در پایان، گفت : با شکل گیری انجمن صنفی کارگری باربران، می توان به پیگیری و حل مشکلات صنفی این قشر زحمتکش کارگر امیدوار بود.