400 هزار نفر وزارت نیرویی زیر چتر بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ
400 هزار نفر از کارکنان وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن  تحت پوشش بیمه تکیمیلی درمان  آتيه سازان حافظ  قرار گرفتند.

به گزارش عصر خبر، در این مناقصه که سایر شرکت های بیمه ای نيز حضور  داشتند شرکت آتیه سازان حافظ به همراه دو شرکت بیمه گر رازی و نوین  به منظور انجام خدمات بیمه‌ای به شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه برنده اعلام شد.

گفتنی است در حال حاضر بیش از 7 میلیون‌  بیمه شده از جمله فرهنگیان، بازنشستگان و کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی و خصوصی  تحت پوشش خدمات بیمه‌ای آتيه سازان حافظ هستند  و  این شرکت  به دلیل کارنامه  در خشانی  که دارد  حائز رتبه برتر در ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان در نظرسنجی‌ها شده‌ است.