تصویر کمتر دیده شده از جواد عزتی درحال اجرای تئاتر خیابانی