جديدترين گزينه مدير عاملي صندوق بازنشستگي كشوري
جمعي از كارگزاران كشور مير محمود سجادي را به عنوان گزينه پيشنهادي براي مدير عاملي صندوق بازنشستگي كشوري به وزير كار معرفي كردند.

به گزارش عصر خبر، وي در حال حاضر،مدیر توسعه و پروژه های فنی شرکت صنایع شیر ایران(پگاه) بوده و پيش از اين سرپرست و معاون اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری نيز بوده است.

از جمله سوابق وي مي توان به موارد زير اشاره كرد: 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا صندوق بازنشستگی کشوری
نایب رئیس هیئت مدیره شرکت آرین پارسه کیش صندوق بازنشستگی کشوری
مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی و دبیر هیئت مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور
مدیر ارزشیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور
مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی و دبیر هیئت مدیره شرکت ایران یاسا
دبير كميته روز خانواده و تكريم بازنشستكان
ستاره روابط عمومي ايران
مدیر سرمایه گذاری و امور اقتصادی شرکت سرمایه گذاری هلدینگ صبا جهاد صندوق بازنشستگی کشوری
حضور در شركتهاي ايران ياسا  و گلف اجنسي