ذره بين نظارتي وزارت كار روي شركت پرسي ايران گاز
يكي از شركتهايي كه تخلفات گسترده اي بر طبق گزارش تحقيق و تفحص چند هزار صفحه اي نمايندگان مجلس نهم داشت  شركت پرسي ايران گاز بود 52 درصد بازار مصرف گاز مايع كشور را در اختيار داشته و 20 شركت در زير مجموعه آن  فعال است.

به گزارش عصر خبر، حدود 1600 نمايندگي ،3000 متصدي توزيع گاز مايع ، 420 كشنده جاده پيما و 61 دستگاه مخزن دار راه آهن ويژه حمل گاز مايع از گستردگي شركت پرسي ايران گاز خبر مي دهد.

ذره بين نظارتي  وزارت كار روي شركت پرسي ايران گاز

سهامداران شركت پرسي ايران گاز،شستا،شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري، شركت نفت پاسارگاد و شركت نفت ايرانول هستند.

 رعايت نشدن آيين نامه معاملات،پاداش ها، علي الحساب ها و حق ماموريت هاي بي ضابطه به مديريت و اعضاي هيات مديره از جمله تخلفات آن زمان شركت ذكر شده بود.

حال خبر شواهد حكايت از دستور تاپيكو(هلدينگ نفتع گاز و پتروشيمي شستا) نسبت به معرفي علي اكبر قاضي با مدرك معادل ليسانس به عنوان عضوهيات مديره شركت پرسي ايران گاز جهت جايگزيني محمد هاشمي خواه دارد كه مطابق دستور العمل انتصابات مدرك معادل شرايط لازم جهت انتصاب به اين سمت را ندارد.بنابراين گفته مي شود موضوع  فعلا در شستا راكد مانده است.

از سويي ديگر گفته مي شود حميد رضا حدادي مدير عامل و نايب رئيس هيات مديره پرسي گاز از دوستان سعيد كاردار معاون اخراجي شستاست. فردي كه  سالهاست مدير عامل اين شركت است. پيش از اين يكي از سايت هاي خبري مدعي شده بود كه وي از اقوام نرديك حسن روحاني است فردي كه تاریخ انتصاب خود به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان توزیع کننده گاز مایع ایران را در تقویم ثبت کرد و در کنار میلاد حضرت علی (ع)، تاسیس سپاه پاسداران و سالروز اعلام انقلاب فرهنگی قرار داد.

ذره بين نظارتي  وزارت كار روي شركت پرسي ايران گاز

با توجه به گستردگي شركت پرسي ايران گاز لازم است ذره بين نظارتي به عملكرد چند سال اخير اين شركت نيز رسيدگي كنند مسائلي از جمله قراردادها، انتصاب مديران ستادي و استاني و....