تصویری ناراحت‌کننده از نحوه برخورد با پاکبانان
در تصویر منتشر شده طبق روال همیشگی پاکبانان روی زمین نشسته‌اند!