رشد اقتصادي 6.2 درصدي کشور در فصل اول 1400 نسبت به قيمت‌هاي پايه سال 95

به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، در اين دوره به استثناي ارزش افزوده گروه کشاوري که متاثر از خشکسالي و کاهش توليد محصولات زراعي با کاهش عملکرد 0.9 درصدي مواجه شد، ارزش افزوده ساير گروه‌هاي اقتصادي شامل «نفت»، «صنايع و معادن» و «خدمات» از افزايشي به ترتيب معادل 23.3، 2.1 و 7.0 درصدي برخوردار بوده‌اند. 

ذکر اين نکته ضروري است که تحقق رشد 7.0 درصدي ارزش افزوده گروه خدمات در سه ماهه اول سال 1400 و در شرايطي که ارزش افزوده اين گروه در سه ماهه اول سال 1399 متاثر از پيامدهاي شيوع بيماري کرونا با کاهش 2.5 درصدي مواجه شده بود، حاکي از بازيابي اين بخش از اقتصاد از تبعات منفي شيوع ويروس کرونا است. بررسي سهم فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي در بخش خدمات نشان مي¬دهد که افزايش نرخ رشد ارزش افزوده اين بخش عمدتاً در نتيجه افزايش ارزش افزوده فعاليت‌هاي «حمل و نقل و انبارداري»، «بهداشت و مددکاري اجتماعي»، «عمده فروشي، خرده‌فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري»، «اطلاعات و ارتباطات»و «حرفه‌اي، علمي و فني» بوده است.

همچنين هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي که در سال 1399 به ميزان 0.5 درصد کاهش داشت، از فصل چهارم سال گذشته روند رو به بهبود ملموسي به خود گرفته و در فصل ابتدايي سال جاري نيز رشد 2.2 درصدي را تجربه کرد. رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص کل نيز در فصل اول سال جاري نسبت به فصل مشابه سال گذشته معادل 3.5- درصد تحقق يافت که در اين ارتباط تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين‌آلات رشد قابل توجه 15.8 درصدي را تجربه کرد؛ در حالي که تشکيل سرمايه ثابت در بخش ساختمان کاهش معناداري (10.3- درصد) را به ثبت رساند.‌ همچنين صادرات و واردات کالاها و خدمات (به قيمت‌هاي ثابت)، پس از کاهش به ترتيب 10.4 و 28.7 درصدي در سال 1399، در سه ماهه اول سال 1400 به ترتيب با رشد 35.6 و 30.5 درصدي همراه بودند.