یزدانشهر دوباره لرزید
گزارش مقدماتی زمین‌لرزه
بزرگی: 4 
محل وقوع: استان کرمان - حوالی یزدانشهر
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1400/07/24 16:29:19
طول جغرافیایی: 56.48 عرض جغرافیایی: 30.95 
عمق زمین‌لرزه: 10 کیلومتر
نزدیک‌ترین شهرها: 13 کیلومتری یزدانشهر (کرمان) 17 کیلومتری زرند (کرمان) 24 کیلومتری کیانشهر (کرمان) 
نزدیکترین مراکز استان: 92 کیلومتری کرمان 227 کیلومتری یزد