امضای یادگاری احمدی‌نژاد داخل برگه‌های پاسپورت یک شهروند(عکس)