واردات هفت میلیون دوز واکسن کرونا به کشور تا امشب؛ ایران 100میلیونی می‌شود
مهرداد جمال ارونقی افزود: امشب بیش از یک میلیون دُز واکسن آسترازنکا از طریق فرودگاه امام خمینی وارد کشور می‌شود.
وی گفت: با ورود این محموله حجم واکسن‌های وارد شده به کشور از ۱۰۰ میلیون دُز خواهد گذشت.
همچنین ۶ میلیون دُز واکسن سینوفارم هم فردا وارد کشور می‌شود.