حاشيه هاي ديدني امروز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی(عكس)