محموله جدید واکسن آسترازنکا وارد کشور می‌شود
مهرداد جمال اورنقی معاون فنی گمرک از ورود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دوز واکسن استرازنکا از کشور آلمان و همچنین ۶ میلیون دوز واکسن سینوفارم چینی به کشور تا ساعاتی دیگر خبر داد.
گفته می‌شود، محموله یک میلیون و ۴۰۰ هزار دوزی واکسن هفتادمین محموله‌ای است که به کشور وارد می‌شود.