استمداد فعال كارگري خوزستان از وزير كار و سازمان بازرسي كل كشور
انجمن صنفی کارگران ساختماني خوزستان  با ارسال نامه‌ای خواهان نظارت مقام هاي كشوربر اجرای صحیح قانون و اجرای قانون اساسنامه انجمن صنفی  در جهت شفاف سازی اموال منقول وغیر منقول انجمن صنفی وجلوگیری از جانب داری اداره  تعاون کار ورفاه اجتماعی و دیگر دستگاه های اجرایی شهرستان از اشخاص شد.

به گزارش عصر خبر متن نامه به شرح زير است:
(بسمه تعالی)

ریاست محترم قوه قضائیه ،  ریاست محترم جمهوری،. ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور،وزیرمحترم تعاون کار و رفاه اجتماعی.

موضوع: تظلم خواهی انجمن صنفی استادکاران وکارگران ساختمانی. استان خوزستان بخصوص شهرستان دزفول

(با عرض سلام ودعای خیر)

احتراما؛ما قاطبه کارگران ساختمانی شهرستان دزفول، مراتب اعتراض و نارضایتی خود را در خصوص دخالت حزب سیاسی وحمایت افراد سودجو.ازشخص، اعلام می‌داریم. و خواهان برگشت اموال انجمن صنفی و جلوگیری از افراد با نفوز سیاسی هستیم

همانطور که مستحضر هستید اکثر قریب به اتفاق کارگران ساختمانی قشر ضعیف جامعه هستند که همانند(رزمنده گان و جانباز)  خادم به جبهه و جنگ در دوران ۸ سال دفاع مقدس بوده‌اند و همچنین وفادار به نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و می‌باشند.

در این تبعیضات مشهود، در معرض مخاطره شدید روحی و روانی و در تنگناهای مالی فراوان قرار گرفته‌اند و این اقدامات غیرمنصفانه و ظالمانه، موجب ضرر و زیان مالی وجانی هنگفتی بر پیکر نحیف این قشر زحمت کشیده که چه جوان وچه جوانی خود را صرف خدمت به کشور و انقلاب نموده‌اند، وارد کرده است.

حال با عنایت به بیان این مقدمه شکواییه خود را به شرح زیر تقدیم حضور مبارک رأسای  محترم قوه قضائیه رئیس جمهور سازمان بازرسی وزیر تعاون کار می‌نماییم، باشد که شاهد احقاق حق قانونی پایمال شده کارگران ساختمانی مظلوم به دست توانا و حق‌جوی آن عالمان  ظلم‌ستیز کشور، باشیم.انشاالله

 به استحضار مقامات عالی کشور  می رسانیم انجمن صنفی استادکاران وکارگران ساختمانی دزفول دارای  بیش از 9000 نفر عضو فعال وسامادهی شده  ویک هئیت مدیره پنج نفره عضواصلی ودونفر عضو علی البدل  ودوبازرس عضو اصلی ویک بازرس علی البدل میباشد.که متاسفانه رئیس هئیت مدیره که همزمان دبیری حزب سیاسی ... را عهده دار میباشد.با حمایت حزب سیاسی و افرادی از اداره‌کل تعاون کار ورفاه اجتماعی وبخصوص دستگاههای اجرایی شهرستان مرتکب تخلفات زیادی منجمله حق عضویت های خود آورده اعضای انجمن صنفی وسوء استفاده از کد سامانه رفاه وغیر....تبعیض آشکاری بین انجمن صنفی و حزب سياسي...  که همزمان و در یک بازه زمانی،  فعالیت می کنند  به وجود آورده است.

وتمامی حساب های مالی  واموال منقول وغیر منقول  انجمن صنفی را به حساب خانه کارگر وخارج از قانون و اساسنامه انجمن صنفی به مصرف رسانده است که دراین خصوص به دادگاه محترم شکایت کرده  ومنجربه حکم محکومیت  حبس شخص شده.که متاسفانه احزاب سیاسی مانع از اجرای حکم شده اند.

لذا در خصوص تبعیض آشکار افراد خاطی، در حق وحقوق کارگران ساختمانی وبیمه تامین اجتماعی از محضر آن مقامان محترم خواهان رسیدگی به موارد مطروحه  را تقاضا می‌نماییم.

1- اداره کل تعاون کار استان و شهرستان  وظیفه نظارت دارد نه دخالت و حمایت،، باید دست از جانبداری از شخص بردارد. انجمن صنفی یک نهاد مردم نهاد است.نه سازمانی دولتی! دستگاههای اجرایی مثل شهرداری حق واگذاری اموال دولتی وبیت المال رابه  احزاب سیاسی ندارد ،سازمان تامین اجتماعی درقبال کارگران ساختمانی باید وظیفه اش را به درستی انجام دهد و تبعیض در بیمه شدن کارگران ساختمانی  و پرداخت حقوق بازنشستگی میان این اقشار را از بین بردارد.

به استحضار می‌رساند سازمان شهرداری متاسفانه اموال دولتی وبیت المال رابه احزاب سیاسی واگذار نموده، سازمان تأمین اجتماعی در اجرای همسان‌سازی بین کارمندان اداراتی که تابع صندوق تامین اجتماعی می‌باشند نیز تبعیض قائل شده است بطوریکه در مقایسه بین کارمندان شاغل تامین اجتماعی با کارمندان سایر ادارات که به لحاظ حقوقی تابع صندوق تامین اجتماعی می‌باشند تفاوت فاحشی بین حقوق آن‌ها وجود دارد، که در این رابطه عدالت اجتماعی حکم می‌کند اگر تامین اجتماعی محترم می‌خواهد همسان‌سازی را به معنای واقعی عملی نمایند، نسبت به سایر بازنشستگان نیز همانند بازنشستگان خود تامین اجتماعی اقدام نمایند. واینکه اگر کارگر ساختمانی درمدت سه ماه حق بیمه را پرداخت نکند پرونده وی مختومه میگردد.آیا این خود ظلم بزرگی به جامعه کارگران ساختمانی با این شرایط بُهرانی وشیوع بیماری کرونا.نیست؟

2-  همانگونه که مستحضر هستید یکی از مشکلات کارگران ساختمانی سوء استفاده حزب سیاسی وافراد سودجو در وانجمن ها است که متاسفانه معضل بزرگی برای کارگران ساختمانی شده است و اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی وسازمان بیمه تامین اجتماعی در تامین حق و حقوق  وکارگران ساختمانی . کوتاهی می‌کنند و عدم نظارت در اجرای قانون باعث شده دست افراد با نفوذ را باز تا با زدوبند مانع اجرای قانون وپیگیری حقوق عامه شوند؛ لذا تقاضا داریم با وساطت و کمک قوه قضاییه و مساعدت مقامات عالی، دولت محترم پیگیر اموال و املاک واگذار شده خود از سوی شهرداری شود و حق حقوق کارگران ساختمانی را نیز از احزاب سیاسی بگیرد، 

3- جناب آقای رئیس‌جمهور محترم. متاسفانه شهرداری دزفول  اموال و اراضی دولتی را به احزاب سیاسی واگذار نموده.که جای تأسف دارد.!درپایان از قوه قضائیه .سازمان بازرسی کل کشور. وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی. درخواست داریم.برای جلوگیری از تصرفات اموال دولتی دخالت های غیرقانونی مقامات دولتی و افراد نفوذی بخصوص گرفتن حق و حقوق کارگران ساختمانی از احزاب سیاسی اقدامی صورت گیرد.

بازرس انجمن صنفی صنعت ساختمانی( کریم خدیور )