عژست متفکرانه عراقچی در مراسم معارفه نماینده ویژه امور افغانستان(عكس)
مراسم معارفه حسن کاظمی‌قمی نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان، عصر امروز دوشنبه سوم آبان ۱۴۰۰ و با حضور امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه برگزار شد.