ابقا مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح(+سند)
با حكم وزير دفاع مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح  منصوب شد.

به گزارش عصر خبر، امیر سرتیپ دوم دکتر فرشاد نجفی پور كه پیش از این نیز مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بود با حکم جدید سرتیپ محمد رضا آشتیانی در این سمت ابقا شد.

امير نجفي در شهريور ماه سال گذشته نيز از سوي امير سرتيپ حاتمي وزير دفاع وقت به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح  منصوب شده بود.

ابقاء مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح