جلسه اضطراري كانون هاي بازنشستگي كارگري با مدير عامل تامين اجتماعي(+ عكس)
در پي تاخیر در تصویب افزایش مستمری هاي كارگران بازنشسته سال ۱۴۰۱ توسط هيئت دولت، صبح امروز جلسه اضطراری در سازمان تأمین اجتماعی با حضور روساي كانون هاي كارگري بازنشستگي و دکتر موسوی مدیر عامل  و معاونین وي برگزار شده است .

به گزارش عصر خبر، تا لحظه ارسال اين خبر از نتايج اين جلسه خبري منتشر نشده است.

جلسه اضطراري كانون هاي بزتشستگي كارگري با مدير عامل تامين اجتماعي(+ عكس)